bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Vergaderingen 2013

Stukken bij bestuursvergadering 24 april 2013

- Agenda 214e openbare vergadering 24 april 2013
- Verslag van de 213e openbare vergadering
- Benoeming voorzitter 2013 - 2014
- Notitie samenstelling bestuur
- Bijlage samenstelling bestuur
- Notitie Vergoedingen 2013 - 2014
- Verordening Vergoeding Voorzitter
- Verordening Vergoedingen bestuurs- en commissieleden
- Notitie procedure opheffing Bedrijfschap
- Brief aan ministerie van Economische Zaken
- Bijlage brief EZ: Notitie Toekomst Nederlandse Hotelclassificatie
- Bijlage brief EZ: Notitie Voedselveiligheid
- Bijlage brief EZ: Notitie Betekenis van het Bedrijfschap voor de Wet op de Kansspelen
- SER informatie toepassing Leidraad afbouw of opheffing product- en bedrijfschappen
- Notitie Sociaal Plan bedrijfschappen
- Notitie beeindiging subsidies

Stukken bij bestuursvergadering 5 juni 2013

- Agenda 215e openbare vergadering 24 april 2013
- Verslag van de 214e openbare vergadering
- Brief KHN inzake SVH
- Brief Bestuur BHC inzake oprichting cooperatie en de bijlage
- Brief minister Kamp opheffing product- en bedrijfschappen
- Advies subsidieverlening Bedrijfschap in 2014
- Notitie bij de jaarrekening
- Jaarrekening 2012
- Notitie archiefbeheer
- Besluit beheersregels archiefbescheiden

 

 Stukken bij de bestuursvergadering van 9 oktober 2013

- Agenda 216e vergadering, 9 oktober 2013
- Verslag vergadering 5 juni 2013


 Stukken bij de bestuursvergadering van 20 november 2013

- Agenda 217e vergadering, 20 november 2013
- Verslag vergadering 9 oktober 2013
- Presentatie mijnhoreca, behorend bij het Verslag
- Brief van de Toezichtkamer aan EZ
- Voorstel Feiten en Cijfers van ABF Research
- Wetsvoorstel Internetconsultatie
- Memorie van Toelichting Internetconsultatie
- Voorstel decharge bestuursleden Jaarrekening 2014
- Brief mw. Jorritsma aan minister Kamp
- Notitie Herziene Begroting 2013
- Verordening Herziene Begroting 2013
- Afbouwplan bedrijfschap Horeca en Catering
- Notitie Begroting 2014
- Begroting 2014
- Heffingsverordening 2014
- Verordening Bestemmingsheffing Hotels 2014
- Voorstel Vergaderdata 2014