bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Vergaderingen 2012

Stukken bij bestuursvergadering 21 maart 2012

- Agenda 210e vergadering, 21 maart 2012
- Verslag vergadering 16 november 2011
- Brief minister Kamp
- Brief minister Verhagen
- Brief visie SER
- Notitie SER advies inzake inscrijfplicht bed & breakfastbedrijven
- Notitie Verordening tot wijziging NHC-verordening
- Notitie wijziging Heffingsverordeningen
- Ontwerpverordening tot wijziging van de Bestemmignsheffingverordening Subsidieverstrekking 2012
- Ontwerpverordening tot wijziging van de Heffingsverordening 2012
- Ontwerpverordening tot wijziging van de NHC verordening

Stukken bij bestuursvergadering 6 juni 2012

- Agenda 211e vergadering, 6 juni 2012
- Verslag vergadering 21 maart 2011
- Besluit SER benoemingrechten Bestuur
- Brief SER politieke situatie rondom de PBO
- Notitie bij de Jaarrekening
- Jaarrekening 2011
Herziene Begroting
- Besluit behandeling verzoeken tot wijziging werkingssfeer
- Notitie ontwikkelingen Code Goed Bestuur
- Protocol aanbesteding 2012-2013
- Protocol Personele Unies

Stukken bij bestuursvergadering 10 oktober 2012

- Agenda 212e vergadering, 10 oktober 2012
- Verslag vergadering 6 juni 2012
- Benoemingsrechten bestuur 2013-2015
- Brief Koninklijke Horeca Nederland m.b.t. benoemingen
- Ingezonden brief 9 oktober demissionair minister Bleeker
- Leidraad afbouw of opheffing product- en bedrijfschappen
- Notitie normen inzake zorgvuldigheid 
Koers bedrijfschap Hoeca en Catering
- Instelling stuurgroep
- Notitie Begroting 2013
- Notitie heffingsverordeningen 2013
- Verordening Begroting 2013
- Heffingsverordening 2013
Verordening Bestemmingsheffing Subsidies 2013
- Verordening Bestemmingsheffing Nederlandse Hotelclassificatie 2013
- Voordracht voorzitter 2013-2015
- Voorstel vergaderdata 2013

Stukken bij bestuursvergadering 14 november 2012

- Agenda 213e openbare vergadering 14 november 2012
- Verslag van de 212e openbare vergadering
- Onderzoek Multinationale horecaketens
- Heroverweging Registratieverordening
- Herbenoeming voorzitter Bedrijfschap Horeca