bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Veranderingen

Met ingang van 1 april 2011 is er een nieuwe Hygiënecode voor de ambachtelijke IJsbereiding van kracht. Deze nieuwe code vervangt de code uit 1998. Wat betekent dit voor u als ijsbereider, wat is er veranderd en: moet u nu helemaal anders gaan werken? Hieronder een overzicht van de veranderingen.

Algemeen

Administratieve lasten
Uitgangspunt bij het opstellen van de code is reductie van administratieve lasten en het toegankelijker maken van voedselveilig werken. Dit betekent dat de code alleen nog die elementen bevat die verplicht zijn op grond van wetgeving over voedselveiligheid. Bij de (niet verplichte adviezen) is duidelijk aangegeven dat het een advies betreft. Het niet voldoen aan een eis betekent dat de nVWA handhavend kan optreden (bijvoorbeeld een waarschuwing of een boete) bij het niet voldoen aan een advies kan dat niet.

Daarnaast zijn de controle- en aftekenlijsten uit de code verdwenen. U mag nu zelf bepalen hoe u ‘aantoonbaar’ maakt dat u voedselveilig werkt. Bijvoorbeeld door bij te houden op uw pc of aantekenen op ontvangstbonnen. Als u toch lijsten wilt gebruiken, dan zijn deze via de site van het Bedrijfschap te downloaden. U kunt die lijsten eventueel aanpassen aan de situatie in uw bedrijf. (zie ‘Aantoonbaar voedselveilig werken’ in de code).

Eenvoudig en toegankelijk
Tenslotte is de code door het gebruik van werkinstructies zo opgesteld dat vrijwel iedereen meteen met de code aan de slag kan en dat kostbare cursussen en trainingen eigenlijk niet meer nodig zijn. Het eerste deel bevat de basisvoorwaarde waar aan moet worden voldaan. Hier wordt onder andere ingegaan op zaken als persoonlijke hygiëne, de temperatuureisen,kruisbesmetting en afvalverwerking en dergelijke. In het tweede deel worden de processtappen die bij de ijsbereiders worden doorlopen, behandeld.

Anders werken?
U hoeft uw manier van werken niet of nauwelijks te veranderen bij de omschakeling van de oude naar de nieuwe code. Er is vooral geprobeerd om het werken gemakkelijker te maken. Hieronder zijn de veranderingen aangegeven, zodat u zelf kunt bepalen waar u eventueel aanpassingen moet plegen.

Concrete veranderingen

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn voor controlelijsten is teruggebracht van een jaar naar twee maanden. (als u niet rechtstreeks aan de consument, dan geldt er een periode van de houdbaarheid van het geleverde product plus twee maanden).

Ongediertebestrijding
Ongediertebestrijding is als basisvoorwaarde opgenomen in de code. Dit en een nieuw element.

Vragenlijst 'Algemene beschrijving van het bedrijf'
Op basis van de oude code werd van u verwacht dat u tenminste een keer per jaar de vragenlijst ‘Algemene beschrijving van het bedrijf’ in te vullen. Deze lijst is in de nieuwe code niet meer opgenomen.

Ontvangst diepvriesproducten
De temperatuureisen zijn gewijzigd: Het was -18˚C of kouder, is nu -15˚C of kouder en dan direct weer invriezen tot -18˚ of kouder.

Ontvangst consumptie-ijs
Ontvangsttemperatuur was -18˚C of kouder. Deze eis is verdwenen. Er is alleen nog een advies opgenomen (-15˚C of kouder). Consumptie-ijs is geen diepvriesproduct, dus gelden de temperatuureisen voor diepvriesproducten niet voor consumptie-ijs.

Eieren
De opslag temperatuur van rauwe eieren was 7˚C of kouder. Deze eis is verdwenen (in de code voor de horeca staat als advies opgenomen 23˚C of kouder).

Terugkoelen na pasteurisatie
De eis was binnen twee uur naar 4˚C of kouder. De eis is nu: binnen vijf uur terugkoelen naar 7˚C of kouder. (met daarbij een advies om binnen twee uur naar 4˚C of kouder terug te koelen).

Rijpende ijsmix
Verplichte temperatuureis was bewaren tussen 2˚C en 4˚C. De eis is nu 7˚C of kouder (bewaren van rijpende ijsmix tussen 2˚C en 4˚C is nu advies geworden).

Afval
Het scheiden van afval is in de nieuwe code niet meer verplicht.

Schoonmaakplan
Het opstellen van schoonmaakplannen en het gebruik van aftekenlijsten is niet meer verplicht, maar is alleen nog als advies opgenomen. Voorbeelden van schoonmaakplan en aftekenlijst is beschikbaar via de internetsite van het bedrijfschap. Deze kunt u zelf aanpassen aan de situatie in uw bedrijf.

Inrichtingseisen
De inrichtingseisen zijn minder uitgebreid en tot de essentie teruggebracht. (oa verplichte plafondhoogte van 2.50 m en het met tenminste met 120˚ aflopen van vensterbanken is verdwenen.

Toppings en warme sauzen
De nieuwe code bevat temperatuureisen voor warme sauzen en toppings (60˚C of warmer)