bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Nota informatie

Digitale nota

Sinds 2011 is het mogelijk om de nota per e-mail te ontvangen en te betalen via iDEAL. Betaling via iDEAL is snel en veilig. Bovendien kost het u als ondernemer minder, want de kosten die wij besparen op de verzending, worden op uw nota in mindering gebracht. Ondernemers worden voorafgaand aan de heffing via e-mail benaderd met de vraag of ze de nota langs elektronische weg willen ontvangen en kunnen zich hiervoor aanmelden.

Bekijken

U kunt een digitale kopie van uw nota en uw heffingsgegevens bekijken op uw persoonlijke pagina binnen het beveiligde gedeelte van deze site. U moet hiervoor wel inloggen. Als u zich nog niet eerder heeft aangemeld voor een persoonlijke pagina dan kunt u via de knop “Inloggen” inloggegevens aanvragen.

Wijzigen

Is uw loonsom te hoog of te laag? U kunt, gedurende 6 weken na ontvangst van de eerste nota, de vastgestelde loonsomgroep zelf wijzigen. Zodra u een herinnering ontvangt kunt u geen wijziging meer aanbrengen in de vastgestelde loonsom via de website. Let op! U kunt maar éénmaal per aanslagjaar uw loonsomgroep wijzigen.

Afrekennota

Bij het vaststellen van de loonsom gaan wij uit van een schatting van de ondernemer zelf, of indien die niet beschikbaar was, van een schatting door het Bedrijfschap. Achteraf worden de loonsomgegevens gecontroleerd en definitief vastgesteld. Wij maken hierbij gebruik van gegevens over het SV loon (sociaal verzekeringsloon), die wij ontvangen van het Pensioenfonds Horeca en Catering.

Als blijkt dat de loonsomgroep waarop de oorspronkelijke heffing gebaseerd was, afwijkt van de opgave van het Pensioenfonds Horeca en Catering, ontvangt u een afrekennota. Op de afrekennota treft u dan het juiste heffingsbedrag aan, het bedrag dat inmiddels is voldaan en het bedrag dat u alsnog dient te voldoen.

Is de heffing niet juist?

Indien u van mening bent dat de door ons opgelegde loonsomheffing onjuist is, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaar dient naast een kopie van de nota vergezeld te gaan van een verklaring van uw boekhouder of accountant of andere bewijsstukken waaruit het totaal van het SV loon blijkt.

Heeft u vragen over de nota, bel dan tijdens kantooruren met de helpdesk 088-209 3031