bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Heffing

Ruim 43.000 bedrijven in de horecabranche zijn ingeschreven bij het bedrijfschap Horeca en Catering. Elke horecaonderneming wordt opgenomen in het register van ondernemingen en de ondernemer ontvangt een brief van ons met de bevestiging van de inschrijving. Meer informatie vindt u hier.

Heffing

Horeca ondernemers zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd. U betaalt heffing als u in het heffingsjaar een of meer ondernemingen exploiteert die ingeschreven zijn bij het Bedrijfschap. We zetten uw bijdrage in voor diverse activiteiten die u direct kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering.

De heffing wordt ieder jaar door het bestuur van het Bedrijfschap vastgesteld en opgenomen in de Heffingsverordeningen. De Heffingsverordening 2014 heeft betrekking op de activiteiten van het Bedrijfschap, de Bestemmingsheffing Subsidieverstrekking, die de arbeidsmarkt- en scholingsactiviteiten financierde, is komen te vervallen. De nota's over 2014 werden 25 maart verzonden, de herinneringen vanaf 7 mei. De brief die bij de nota 2014 gaat kunt u hier inzien.  
 
De reguliere heffing is opgebouwd uit een basisheffing en een loonsomheffing. Door het vervallen van de Bestemmingsheffing Subsidies worden in 2014 de arbeidsmarkt- en scholingsactiviteiten afgebouwd. De tarieven voor de bestemmingsheffing Hotelclassificatie zijn ten opzichte van 2013 verlaagd. Het totale heffingstarief in 2014 is gemiddeld 50% lager door het wegvallen van de Bestemmingsheffing Subsidies. Meer informatie over de Heffingsverordening 2013 vindt u hier.
 
Afbouw
Alle activiteiten van het Bedrijfschap worden in 2014 afgebouwd of overgedragen aan een andere organisatie. De opheffing van het Bedrijfschap Horeca is voorzien vanaf 1 januari 2015. Onze dienstverlening via kenniscentrumhoreca.nl zal in 2014 zoveel als mogelijk worden voortgezet. Zodra meer bekend is over welke activiteiten worden voortgezet zullen wij dat aan alle ingeschreven ondernemers laten weten. Lees hier meer over onze organisatie.

Basisheffing

Per vestiging of locatie betaalt u in ieder geval een basisheffing. De basisheffing is voor alle vestigingen of locaties gelijk en bedraagt in 2014 per bedrijf € 30. 

Loonsomheffing

Als u personeel in vaste dienst hebt, of personeel structureel inhuurt via een payroll- of uitzendbedrijf, betaalt u bovenop de basisheffing een loonsomheffing. De hoogte hiervan is voor personeel in vaste dienst afhankelijk van de bruto loonsom (dus het bruto SV-loon of het premieloon WW vóór aftrek franchise). Wanneer u personeel inhuurt, geldt als loonsom de vergoeding die u betaalt aan het payroll- of uitzendbedrijf. De bedragen per loonsomgroep ziet u in de onderstaande tabel.

Tabel loonsomheffing 2014

Loonsomgroep Loonsom in € van Loonsom in € tot en met Loonsomheffing totaal 2014
1 0 20.000 0
2 20.001 40.000 115
3 40.001 80.000 225
4 80.001 160.000 355
5 160.001 320.000 495
6 320.001 640.000 760
7 640.001 1.280.000 1.130
8 Meer dan 1.280.000 1.625

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsheffing Nederlandse Hotel Classificatie (NHC)

De NHC is het systeem van de Nederlandse hotellerie waarmee logiesverstrekkers worden ingedeeld in sterrencategorieën van één tot en met vijf sterren. Elke classificatie kent een bepaald voorzieningenniveau dat tot uitdrukking komt in basis- en keuzenormen. De uitvoering van de NHC wordt verzorgd door het Bedrijfschap. Alle logiesverstrekkers dragen bij aan de Bestemmingsheffing NHC. U betaalt de bestemmingsheffing, als u in het heffingsjaar een onderneming hebt waarin logies wordt verstrekt. De heffing wordt gebruikt om de uitvoering van de NHC te bekostigen. De bedragen zijn voor 2014 ten opzichte van 2013 iets verlaagd.

Tabel tarieven bestemmingsheffing 2014

Logieseenheden van Logieseenheden tot en met Bestemmingsheffing 2014
1 5 32
6 10 55
11 20 75
21 50 110
51 100 210
Meer dan 100 260
 

De bestemmingsheffing wordt eveneens jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en vastgelegd in de Verordening bestemmingsheffing hotelclassificatie 2014.
Lees hier meer informatie over de Bestemmingsheffing Hotelclassificatie 2013 

Korting

Bent u in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar betalend lid geweest van Koninklijk Horeca Nederland, RECRON of het Nederlands Horeca Gilde? Dan ontvangt u een korting op de heffing met een maximum van de contributie die, in het voorafgaande jaar, aan de betreffende ondernemersorganisatie is betaald. Dit wordt ook wel de 'Schilthuiskorting' genoemd.

In het jaar waarin u start met uw onderneming ontvangt u van ons een startersaftrek die gelijk is aan de basisheffing. Deze korting vindt u – indien van toepassing – als aparte aftrekpost terug op de nota.

  • Korting in verband met lidmaatschap ondernemersorganisatie met betrekking tot reguliere heffing: 30%
  • Starters korting: het bedrag van de basisheffing.
     

Bezwaar

Als u het niet eens bent met bepaalde besluiten van het bedrijfschap Horeca en Catering, zoals besluiten met betrekking tot de aan u opgelegde heffing, de registratie van uw onderneming bij het Bedrijfschap of de hotelclassificatie, kunt u daartegen bezwaar maken. Klik hier voor meer informatie.