bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Code Goed Bestuur

Het Bedrijfschap Horeca en Catering werkt volgens principes van de Code Goed Bestuur. Deze code is door alle product- en bedrijfschappen opgesteld, omdat de schappen zich duidelijk en openbaar willen verantwoorden voor hun handelen en voor de kwaliteit van hun dienstverlening. In de code staan onder meer:

Verordening reglement werkwijze en gedrag (PDF)
Het bestuur werkt volgens de principes van bovenstaande verordening. Dit betekent onder andere dat zij op open en transparante wijze besturen en dat ondernemingen de mogelijkheid hebben tot spreek- en agenderingsrecht. Mocht u op grond van deze verordening daarvan gebruik willen maken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met L.Zegers@kenniscentrumhoreca.nl.  

Klachtenverordening (PDF)
Het Bedrijfschap zorgt ervoor dat mondelinge en schriftelijke klachten over het schap op uniforme en behoorlijke wijze worden afgehandeld. Een klacht kan gericht worden aan de klachtencoordinator.  

Protocol Personele unies (PDF)
Het Bedrijfschap houdt een register van bestuurders bij met daarin hun hoofdfunctie binnen het Bedrijfschap en de voor het Bedrijfschap relevante nevenfuncties.

Protocol Aanbesteding
Op basis van de geldende regelgeving is het Bedrijfschap verplicht om opdrachten boven een bepaald bedrag Europees aan te besteden.

Klokkenluidersregeling (PDF)
Deze interne regeling biedt medewerkers van het Bedrijfschap de mogelijkheid een (vermoeden van een) misstand aan het licht te brengen.

Integriteitsprotocol (PDF)
Dit interne protocol geeft aan hoe medewerkers van het Bedrijfschap omgaan met elkaar, het bedrijfsbelang, aangeboden geschenken en diensten etc.

Communicatieplan Beleidscyclus (PDF)
De communicatie van het Bedrijfschap is er op gericht om de ondernemingen (georganiseerd en ongeorganiseerd) te informeren en te betrekken bij de besluitvorming over en de ontwikkeling van de producten en diensten van het schap.

Behandeling van verzoeken tot wijziging van de werkingssfeer van het Bedrijfschap (PDF)
Dit besluit geeft aan hoe het Bedrijfschap invulling geeft aan de Code Goed Bestuur met betrekking tot een verzoek tot wijziging van de werkingssfeer. Het betreft onder meer de voorwaarden aan een verzoek en de wijze van behandeling.