bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Veranderingen Drank- en Horecawet 2013

14 januari
Wet- en regelgeving Producten

1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet veranderd. We schreven al eerder over de verhoogde boetes, maar er verandert meer. 

Wijziging Drank- en Horecawet

De burgemeester verleent vanaf 1 januari 2013 vergunningen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Niet langer worden de leidinggevenden in de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel. Een groot voordeel; als de leidinggevende verandert, hoeft enkel nog het aanhangsel opnieuw opgemaakt te worden.

Verder hebben gemeenten meer mogelijkheden om regels te stellen voor paracommerciële instellingen, happy hours en toegangsleeftijden bij bepaalde horecabedrijven.

Ten slotte is het toezicht op naleving van de wet van de Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeenten gegaan.

Inrichtingseisen

Al sinds 2000 is het niet meer mogelijk om ontheffing te krijgen van de strikte eisen die de Drank- en Horecawet stelt aan horeca-inrichtingen.

De strikte eisen blijven, maar het is vanaf 2013 wel mogelijk dat de burgemeester voor een enkel monumentaal pand een uitzondering maakt. Daartoe is het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet gewijzigd.

Andere achtergronden in deze nieuwsmap