bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Bestuur & Code Goed bestuur

Hier vindt u meer informatie over de bestuursorganisaties van het Bedrijfschap, de samenstelling van het bestuur en dagelijks bestuur en de openbare vergaderingen.

Bestuursorganisaties

Het bestuur van het Bedrijfschap bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties.

Samenstelling Bestuur en dagelijks bestuur

Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties vormen het bestuur en bepalen het beleid en de activiteiten van het Bedrijfschap. Hierbij wordt gewerkt volgens de principes van de Code Goed Bestuur. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Door te klikken op de naam van een bestuurslid, kunt u de (neven)functies raadplegen. Het overzicht van nevenfuncties wordt ten minste eenmaal per jaar geactualiseerd en is voor het laatst bijgewerkt op 4 oktober 2012.

Vergaderingen

Hier treft u de vergaderdata aan van het Bestuur en Dagelijks Bestuur. Vergaderingen van het Bestuur zijn openbaar en vinden plaats bij het Bedrijfschap in Zoetermeer. Door te klikken op een vergaderdatum van het Bestuur, kunt u de betreffende agenda en vergaderstukken inzien. De Rekening en Verantwoording en de begroting zijn twee weken voor de bestuursvergadering waarin zij worden vastgesteld te raadplegen.
Agenda's en vergaderstukken van voorgaande jaren zijn opvraagbaar via info@kenniscentrumhoreca.nl.

Code goed bestuur

Het bedrijfschap Horeca en Catering werkt volgens de principes van de Code Goed Bestuur. Deze code is door alle product- en bedrijfschappen opgesteld, omdat de schappen zich duidelijk en openbaar willen verantwoorden voor hun handelen en voor de kwaliteit van hun dienstverlening.

Toezicht

Het bedrijfschap is onderdeel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO), waarin werkgevers en werknemers uit de horeca vertegenwoordigd zijn. Samen maken zij beleid voor de branche. De Sociaal Economische Raad (SER) houdt toezicht op de PBO. Deze toezichthoudende taak is geregeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie.