bedrijfsschap Horeca en Catering
Inloggen
Contact

Wij zijn het bedrijfschap Horeca. Wij verzamelen, ontwikkelen en delen informatie en inspiratie voor horecaprofessionals. Dit doen wij al bijna 60 jaar, maar nu ben jij sneller op de hoogte dan ooit. Dankzij onze internetactiviteiten! Hoe handig is dat. En leuk natuurlijk…

Wie zijn wij

Vergelijk uw bedrijf met collega-ondernemingen of classificeer uw hotel. Het is mogelijk op Mijn bedrijfschap.

Deze beveiligde omgeving is alleen toegankelijk voor bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen.

Inloggen

Postadres
Postbus 7377
2701 AJ Zoetermeer

info@vopbo.nl

Route Sluiten

Afbouw Bedrijfschap Horeca

Met het einde van 2014 komt na bijna zestig jaar ook het einde van het Bedrijfschap Horeca en Catering in zicht. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het schap conform het regeerakkoord van het huidige kabinet opgeheven en zijn de 45.000 aangesloten ondernemers vanaf 2015 geen heffing meer verschuldigd. Publieke taken die nu door de schappen worden uitgevoerd, worden door het ministerie van Economische Zaken overgenomen. Sommige andere activiteiten van het bedrijfschap zullen door private partijen worden voortgezet. Het bestuur van het schap zal volgend jaar nog uitgebreid rekening en verantwoording afleggen. Maar vooruitlopend op die rapportage wil ik bij het scheiden van de markt toch even stilstaan bij de opheffing van ons bedrijfschap.

In het Afbouwplan van het schap wordt een aantal zaken genoemd die het bestuur zo belangrijk vindt, dat het wil onderzoeken hoe die kunnen worden voortgezet, zoals bijvoorbeeld het horecaregister. Het Centrum voor Publieke Innovatie wil dat graag overnemen en het bestuur heeft daarmee ingestemd, uiteraard onder strenge voorwaarden o.a. over de bescherming van de privacy. Ondernemers kunnen vanaf 2015, op basis van vrijwilligheid blijven deelnemen aan het horecaregister, dat verder gaat onder de naam HorecaDNA.

Het ministerie van EZ heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse hotelclassificatie niet van het schap willen overnemen. Het zou jammer zijn als het daardoor verdween, niet alleen vanwege het belang van het systeem voor de consument, maar ook voor de Nederlandse hoteliers. Ik ben dan ook blij dat Koninklijke Horeca Nederland doorgaat met een hotelclassificatie op vrijwillige basis. Er is de laatste maanden hard gewerkt om een soepele overgang te realiseren.

Een project dat we helaas niet hebben weten af te ronden, is MijnHoreca. Dat had een internetplatform voor ondernemers moeten worden dat hun door een combinatie van interne en externe data snel en volledig inzicht verschaft in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Hoewel er met grote inzet aan is gewerkt, bleek in de loop van dit jaar dat het project niet gebruiksklaar kon worden opgeleverd. Een doorstart door een externe private partij is door het bestuur om verschillende reden afgewezen. Achteraf betreur ik dat we de voortgang van MijnHoreca niet strenger hebben bewaakt, zodat we misschien nog tijdig hadden kunnen bijsturen.

Een product van het schap waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt is de Hygiënecode voor de Horeca (en de Hygiënecode voor Ambachtelijke IJsbereiding), waarin het schap de Europese norm voor hygiënisch werken, de HACCP, voor de Nederlandse horecaondernemer heeft vertaald. Gelukkig heeft Koninklijke Horeca Nederland belangstelling getoond voor het 'houderschap' van de code en heeft het ministerie van VWS daarmee ingestemd, zodat de code beschikbaar blijft voor de Nederlandse horeca.

In 2012 ontwikkelden wij de Stadsmonitor, een online instrument waarin ondernemers dagelijks gegevens kunnen invoeren als aantal gasten, omzet, etc. Zo kun je bijvoorbeeld het effect van koopzondagen of van gezamenlijke arrangementen in een gemeente zichtbaar maken. Een klein aantal ondernemers in Delft vormde de eerste gebruikersgroep van de monitor, die inmiddels verder is ontwikkeld en geschikt gemaakt voor gebruik door samenwerkende ondernemers in andere steden. Mede dankzij het initiatief van ondernemers uit Delft en Koninklijke Horeca Nederland blijft dit nuttige instrument beschikbaar.

Tot slot wil ik ook nog memoreren de Arbeidsmonitor. Deze arbeidsmarktmonitor levert analyses die belangrijk zijn voor beleidsmakers en ook voor ondernemers. Deze arbeidsmonitor blijft voorlopig nog beschikbaar.

Hiermee is de opsomming verre van volledig. Maar zoals gezegd zullen wij nog uitgebreider rekening en verantwoording afleggen. Voor u is van belang dat een groot aantal nuttige activiteiten en diensten ook na de opheffing van het schap blijft bestaan en dat u er van kunt blijven profiteren.

Namens het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering maak ik tot slot graag gebruik van de mogelijkheid om u nog een keer een prettige jaarwisseling toe te wensen, en veel succes in 2015!

Met vriendelijke groet,

Pieter Jan Biesheuvel,
Voorzitter